Конкурс среди журналистов и активных пользователей социальных медиа “Открытый Кыргызстан”

Поделиться:

Конкурс среди журналистов и активных пользователей социальных медиа “Открытый Кыргызстан”

Проект Европейского Союза «Открытые сообщества – открытые СМИ» объявляет конкурс среди журналистов и активных пользователей социальных медиа по освещению свободы выражения мнений, подотчетности, прав человека и продвижению общественных дебатов при партнерстве общественных советов и СМИ.

Для участия в конкурсе принимаются работы разных форматов и жанров, вышедшие в эфир и/или опубликованные в период с 1 января по 22 октября 2021г. на кыргызском или русском языках.

Номинации конкурса:

  • Лучшая работа по освещению проблем одного села и/или региона.
  • Лучшая работа по продвижению свободы слова, прав человека, а также по защите прав уязвимых слоев населения в КР.
  • Лучшая работа по освещению пандемии COVID-19 в Кыргызстане.
  • Лучшая креативная работа по освещению региональных проблем.
  • Лучшая работа регионального медиа центра.

В конкурсе могут принять участие журналисты, пользователи социальных медиа среди гражданских активистов и членов Малых общественных советов.

Количество конкурсных материалов от одного заявителя не ограничено.

Срок приема конкурсных материалов с 08 сентября по 22 октября 2021 года включительно на эл.почту:  kyrgyzstan.rce@gmail.com

Итоги конкурса будут подведены на мероприятии, посвященного ко дню информации и печати Кыргызстана, в г. Бишкек, 05 ноября 2021 года. Победители будут заранее оповещены о результатах отбора конкурсной комиссии.

Конкурс «Открытый Кыргызстан» реализует Консорциумом неправительственных организаций Институт Густава Штреземана (Германия), Pro NGO! e.V. (Германия), ОО «Ресурсный центр для пожилых» (Кыргызстан), ОФ «Поколение XXI» (Кыргызстан) в рамках проекта «Открытые сообщества – открытые СМИ», финансируемым Европейским Союзом.

В случае возникновения вопросов звоните представителю оргкомитета конкурса «Открытый Кыргызстан»  по тел. +996 770 891 806 с 10.00 до 17.00 либо пишите на эл.почту: kyrgyzstan.rce@gmail.com.

Положение о конкурсе для журналистов_2021_обнов

=================================================================================================

 Журналисттер жана социалдык медианын активдүү колдонуучулары арасындагы “Ачык Кыргызстан” сынагы.

Европа Биримдигинин «Ачык коомчулук – ачык ЖМК» долбоору журналисттер жана социалдык медианын активдүү колдонуучулары арасында ой-пикирлерди эркин билдирүү, отчет берүү, адам укугун чагылдыруу, коомдук кеңеш жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өнөктөштүгү менен коомдук пикирди алдыга жылдыруу боюнча сынак жарыялайт.

Сынакка 2021-жылдын 01-январынан 22-октябрына чейин кыргыз же, орус тилинде эфирге чыккан жана/же жарыяланган ар түрдүү форматтагы жана жанрдагы иштер кабыл алынат.

Сынактын номинациялары:

  • Бир айыл жана/же аймактагы көйгөйдү чагылдыруу боюнча мыкты иш.
  • Сөз эркиндигин жана адам укугун алдыга жылдыруу жана калктын аялуу катмарынын укугун коргоо боюнча мыкты иш.
  • COVID-19 пандемиясын чагылдыруу боюнча мыкты иш.
  • Аймактык көйгөйдү чагылдыруу боюнча чыгармачыл мыкты иш.
  • Аймактык медиа борбордун мыкты иши.

Сынакка журналисттер, Кичи коомдук кеңештин мүчөлөрү жана Жарандык активисттер арасындагы социалдык медианын колдонуучулары катыша алышат.

Конкурстук материалдын саны бир арыз берүүчүдөн чектелбейт.

Сынакка материалдар 2021-жылдын 08—сентябрынан 22октябрына чейин kyrgyzstan.rce@gmail.com электрондук дареги аркылуу кабыл алынат.

Сынактын жыйынтыгы 2021-жылдын 05-ноябрында Бишкекте Кыргызстандын маалымат жана басма сөз күнүнө арналган иш-чарада чыгарылат. Конкурстук комиссиянын тандоосунун жыйынтыгы женүүлөргө алдын ала жарыя кылынат.

«Ачык Кыргызстан»  сынагын  Густав Штреземан Институту (Германия), Pro NGO! e.V. (Германия), «Карылар үчүн ресурстук борбору»  Коомдук Бирикмеси (Кыргызстан),  «XXI Кылым мууну» коомдук фонду (Кыргызстан) бейөкмөт уюмдар Консорциуму «Ачык коомчулук – ачык ЖМК» долбоорунун алкагында, Европа Биримдигинин каржылык колдоосу менен жүзөгө ашырууда.

Суроолор боюнча «Ачык Кыргызстан» сынагынын уюштуруу комитетинин өкүлүнө  +996 770 891 806 номерине саат 10.00дон 17.00го чейин чалыңыздар же, kyrgyzstan.rce@gmail.com электрондук дарегине жазыңыздар.

Положение о конкурсе 2021 кырг

Loading


Поделиться: